slider def.png
TEATRE
PINA 2
PINA1

PRIMERES JORNADES; ALGAIDA, MUNICIPI EDUCADOR

DISSABTE, 23 DE MARÇ

10:00 h. Visita a l'Hort de Pina i taller d'hàbits saludables en família.

A càrrec de la dietista i health & coach Estrella Alba.

DIUMENGE, 23 DE MARÇ

9:00 h. Xerrades Formatives.

Ús del desfibril·lador (DESA) i primers auxilis.

DIUMENGE, 23 DE MARÇ

A partir de les 16:00 h.

Activitats dirigides a joves i adults a partir de 12 anys. Es poden fer equips mixtos.

             Accedeix a l'AGENDA d'Algaida, Municipi Educador, per informar-te de totes les activitats                        programades

PROJECTE; ALGAIDA, MUNICIPI EDUCADOR.

Fonamentació, objectius, principis, i preàmbul.

FONAMENTACIÓ

Aquest moviment va començar amb el I congrés Internacional de Ciutats Educadores l'any 1990. Grup de ciutats representades pels seus governs locals i que plantegen l'objectiu comú de treballar conjutament en projectes i activitats per millorar la qualitat de vida dels seus habitants, a partir de la seva implicació activa en l'ús i l'evolució de la pròpia ciutat i, d'acord amb la carta aprovada de Ciutats Educadores, posteriorment, l'any 1994; aquest moviment es formalitzarà com Associació Internacional en el III Congrés celebrat a Bolonya i al VIII Congrés celebrat a Gènova en 2004. Per tant, l'objectiu constant de Ciutat Educadora serà aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants.

OBJECTIUS DE LES CIUTATS EDUCADORES

 1. Fomentar i promocionar els principis i valors democràtics des d'un àmbit educatiu transversal.

 2. Crear consciència de la importància de l'educació a la ciutat.

 3. Visibilitzar el compromís dels governs locals amb l'educació així com el treball que realitzen els agents educatius.

 4. Posar en relleu els vesants educatius dels projectes polítics de les ciutats associades.

 5. Promoure, inspirar, fomentar i vetllar pel compliment dels principis recollits en la Carta de Ciutats Educadores a les ciutats membre,.

 6. Representar als associats en l'execució de les finalitats associatives, relacionant-se i col·laborant amb organitzacions internacionals, estats,... de manera que l'AICE sigui un interlocutor vàlid en els processos d'influència, negociació, decisió i redacció.

 7. Cooperar en tots els àmbits territorials en el marc de les finalitats de la present Associació.

PRINCIPIS

 1. Els habitants tenen dret de gaudir dels mitjans i oportunitats de formació, entreteniment i desenvolupament personal que la pròpia ciutat ofereix.

 2. Una educació que combati qualsevol forma de discriminació.

 3. Fomentar el diàleg intergeneracional.

 4. Polítiques municipals enfocades als principis de la justícia social, el civisme democràtic, la quantitat de vida i la promoció dels seus habitants.

 5. L'Ajuntament plantetjarà una política educativa àmplia, de caràcter transversal i innovador.

 6. Foment de la participació ciutadana.

 7. La ciutat ha de saber trobar, preservar i presentar la seva pròpia i complexa identitat.

 8. L'ordenació de l'espai físic urbà atendrà les necessitats d'accesibilitat, trobada, relació, joc i esbarjo i un major apropament a la natura.

 9. El govern local facilitarà la informació necessària i promourà orientacions i activitats de formació en valors ètics i cívics.

 10. L'Ajuntament dotarà al municipi dels espais, equipaments i serveis públics adients al desenvolupament personal, social moral i cultural de tots els seus habitants.

 11. El municipi haurà de garantir la qualitat de vida de tots els seus habitants.

 12. Qualsevol dels futurs projectes educatius han de ser objecte de reflexió i participació, amb els instruments que calgui per ajudar a les persones a créixer personalment i col·lectivament.

 13. Es procurarà establir un equilibri entre la necessitat de protecció i l'autonomia pel descobriment.

 14. La ciutat procurarà que les famílies rebin la formació que els permeti ajudar els seus fills a créixer i a fer ús de la ciutat, dins l'esperit de respecte mutu.

 15. Es facilitarà lassessorament necessari per a l'orientació personal i vocacional i possibilitarà la seva participació en activitats socials.

 16. El municipi atendrà, d'una manera especial, les persones nouvingudes, inmigrants o refugiades, que tenen dret a sentir amb llibertat la ciutat com a pròpia.

 17. Les intervencions encaminades a resoldre les desigualtats hauran de partir d'una visió global de la persona.

 18. El municipi estimularàl'associacionisme com a forma de participació i corresponsabilitat cívica.

 19. El municipi haurà de garantir informació suficient, comprensible i incentivar els seus habitants a informar-se.

 20. La ciutat educadora ha d'oferir a tots els seus habitants formació en valors i pràctiques de ciutadanis democràtica.

PREÀMBUL

Avui més que mai, la ciutat, gran o petita, disposa d'incomptables possibilitats educadores, però també poden incidir-hi forces i inèrcies deseducadores. D'una manera o d'una altra, la ciutat presenta elemants importants per una formació integral, és un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de contrarestar els factors deseducatius.
La ciutat educadora, s'ha d'entendre com una extensió efectiva del dret fonamental a l'educació. S'ha de produir una veritable fusió, en l'etapa educativa formal i en la vida adulta, dels recursos i la potència formativa de la ciutat amb el desenvolupament ordinari dels sistemes educatiu, laboral i social.
El dret a la ciutat educadora ha de ser una garantia rellevant dels principis d'igualtat entre totes les persones, de justícia social i d'equilibri territorial.

RECURSOS

CARTA DE CIUTATS EDUCADORES

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

VÍDEO EXPLICATIU

CONTACTA'NS

C/ des Cavallers, 22
Casal dels Joves
Algaida, 07210
Illes Balears, Espanya

672 612 949 - 971 12 53 35

Salida del sol sobre el campo de trigo

CONTINGUT I PLANIFICACIÓ

Des de l'Ajuntament d'Algaida es pretén organitzar la I Jornades de Municipi Educador en motiu de formació i compartiment d'experiències amb altres nuclis urbans que s'hagin adherit a aquest programa per tal d'enriquir-se, una amb altres, de les experiències i projectes particulars de cada municipi. Així es podrà crear una memòria conjunta per poder treballar i millorar l'oferta que des dels ajuntaments participants podrem oferir a la ciutadania.

La jornada es distribuirà en els caps de setmana del mes de març on l'acte principal serà una ponència amb els tècnics responsables convidats que treballen directament amb el projecte de Ciutat Educadora per poder estendre aquest ideal dins els seus corresponents municipis. Les ponències giraran entorn a compartir les experiències de cada un dels municipis convidats, entendre quina és la línia de treball, i poder plantejar una línia conjunta d'actuacions per, en un futur poder treballar en xarxa.

La segona part de la jornada es centraria en la part d'activitats relacionades amb l'ideal de CE que aniran destinades a tots els públics i connectades amb distintes associacions del municipi.

 

El Fons Mallorquí de Solidaritat visita Ciudad Antigua, municipi agermanat amb Algaida

En una visita a diferents comunitats de Nicaragua Aquest mes de setembre el Fons Mallorquí de Solidaritat ha fet seguiment sobre terreny 
 A Ciudad Antigua es van visitar els projectes de les comunitats de El Mojón, una de les zones més empobrides de Nicaragua, on s'hi han millorat les vies d'accés per tal de facilitar les comunicacions amb les comunitats veïnes de El Zapote i Carrizal. Aquestes comunitats també es veuen afectades per una manca d'aigua potable. Per això, els projectes del Fons Mallorquí preveu la construcció de cisternes o dipòsits per tal d'afavorir l'accés a l'aigua potable dels residents a la comunitat del Mojón, unes 657 persones. La manca de recursos econòmics impedeix que molts infants puguin disposar de l'equipament necessari per assistir a escola. Per això, els projectes inclouen un component per fomentar l'assistència, el rendiment acadèmic i promoció escolar dels infants a l'educació primària. En el cas de Ciudad Antigua, s’han lliurat unes 100 beques, entre 2016 i 2018, i 35 previstes pel 2019, gràcies, en bona part, a les aportacions del poble d'Algaida. En aquest sentit, durant el viatge de seguiment es va donar especial atenció a aquest projecte educatiu amb una trobada amb els becaris de Ciudad Antigua. 
També es varen poder visitar alguns habitatges que s’han millorat amb la part de les bigues de fusta i el canvi del sostre. Aquesta és una de les demandes més sentides al municipi donada la precarietat econòmica de la població. Durant el 2016 i 2017 s’han millorat 50 habitatges. En la línia d’adaptació de la població als efectes del canvi climàtic s’ha treballat en la part d’assistència tècnica per a la diversificació de conreus orgànics, el planter d’arbres a zones de recàrrega hídrica, així com en establir convenis de maneig del bosc amb 20 propietaris forestals i dotar a unes 20 famílies de fogons ecològics que estavien la crema de fusta. Un dels projectes més innovadors i que està canviant la dinàmica de la població és l’adquisició d’un petit camió per part de l’Alcaldia i finançat pel Fons, que fa alhora les tasques de transport públic de persones i mercaderies des de les comunitats rurals. Actualment s’està posant en marxa i estudiant el sistema de rutes i preus perquè sigui accessible per a tothom i a la fi la zona rural disposi d’un mitjà de transport que els faciliti l’accés a determinats serveis i treure part de la producció al mercat local. Es va aprofitar el viatge per fer donació de camisetes cedides per l’Ajuntament d’Algaida de la X Milla d’Algaida 2019 i també camisetes de futbol cedides pel Club de Futbol d’Algaida. També es varen donar uniformes de treball cedits per EMAYA per a la brigada municipal de Ciudad Antigua. Cal remarcar que tots els projectes del Fons Mallorquí a Nicaragua cerquen enfortir les capacitats de l'administració pública municipal en el marc de les competències en lluita contra la pobresa, amb un enfocament inclusiu i sostenible i en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030....

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

C/ del Rei, 6. C.P,: 07210

Algaida (Illes Balears)

CONTACTE   ·   CRÈDITS   ·   MAPA DEL WEB   ·   AVÍS LEGAL

LES VOSTRES DADES SEGURES   ·   PROTECCIÓ DE DADES   ·    POLÍTICA DE GALETES

©2019-2020 by Algaida, Ciutat Educadora. Proudly created with Wix.com